धलाई में घूमने की जगह

Kamaleshwari Mandir, Dhalai

Longtarai Temple, Dhalai

Dumboor Lake, Dhalai

Sanaiya Waterfalls, Dhalai

धलाई में घूमने की जगह