बरनाला में घूमने की जगह

Barnala Quilla, Barnala

Gurdwara Sri Arisar Sahib, Barnala

Nanaksar Bahadur Gurudwara, Barnala

Gurudwara Shri Kacha GuruSar Sahib, Barnala

Gurudwara Sahib Patshahi Nauvin, Dhillwan, Barnala

Baba Kala Mehar Stadium, Barnala

बरनाला में घूमने की जगह