दीमापुर में घूमने की जगह

Triple Falls, Dimapur

Zoological Park, Dimapur

Kachari Ruins, Dimapur

Rangapahar Reserve Forest, Dimapur

Nagaland Science Centre, Dimapur

Chumukedima, Dimapur

Hong Kong Market, Dimapur

दीमापुर में घूमने की जगह