कलबुर्गी में घूमने की जगह

Gulbarga Fort, Kalaburagi

Sharan Basaveshwara Temple, Kalaburagi

Hazrat Khwaja Bande Nawaz, Kalaburagi

Koranti Hanuman Temple, Kalaburagi

Buddha Vihar, Kalaburagi

Chandrampalli Dam, Kalaburagi

कलबुर्गी में घूमने की जगह