जमुई में घूमने की जगह

Simultala Hill Station, Jamui

Chandrashekhar Singh Museum, Jamui

Patneshwar Mandir, Jamui

Jain Mandir Lachhuar, Jamui

Kshatriya Kund Gram, Jamui

Kali Mandir malaypur, Jamui

Minto Tower Gidhaur, Jamui

Maa netula temple, Jamui

Bhim Bandh, Jamui

जमुई में घूमने की जगह